This page uses Unicode Font

ராகம்: நாட்டக்குறிஞ்சி

தாளம்: ஆதி

படம்: சிவகவி

இயற்றியவர்: பாபநாசம் சிவன்

இசை: G ராமனாதன்

பாடியவர்: தியாகராஜ பாகவதர்கவலையைத் தீர்ப்பது நாட்டியக்கலையே

கணிகையர் கண்களே மதன்விடும் வலையே

நவரஸங்களிலும் சிருங்காரமே தலைய

நளின நடையழகிற் கீடெங்கும் இல்லையேபுஜமிரண்டு மூங்கில் தளர்நடை யஞ்சி

புருவம் இடையுடலும் வளையுமே கெஞ்சி

ரஸிகத் தன்மையில் கைதேர்ந்தவன் வஞ்சி

ராகத்தில் சிறந்தது நாடக்குறிஞ்சிHome Page Arumuga Navalar's home page Yogaswami's Page
Return to Top